[vc_row margin_top=”65″ margin_bottom=”15″ bg_type=”bg_color” bg_override=”full” min_height=”0″ bg_color_value=”#ffffff”][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6 vc_col-xs-12″][vc_column_text]

Wygodne parkowanie
za szpitalem wojewódzkim

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”18px”][vc_column_text]Serdecznie zapraszamy do korzystania z parkingu, który mieści się tuż za szpitalem wojewódzkim przy ulicy pohulanki. Do Państwa dyspozycji oddajemy 108 miejsc parkingowych, które są pod stałym monitoringiem. Dopełniliśmy wszelkich starań aby maksymalnie zminimalizować koszt postoju, a dla stałych użytkowników przygotowaliśmy atrakcyjny system abonamentowy. Na wszystkie pytania związane z korzystaniem z parkingu chętnie udzieli odpowiedzi obsługa parkingu.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”12px”][dt_button el_class=”anchor-link” link=”#pricing” size=”medium” style=”link” text_color_style=”context” text_hover_color_style=”accent” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1jaGV2cm9uLWNpcmNsZS1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right” color_mode=”default” color=”#888888″]zobacz cennik[/dt_button][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6 vc_col-xs-12″][vc_empty_space height=”18px”][vc_single_image image=”14818″ img_size=”large” alignment=”right” style=”vc_box_shadow_3d” onclick=”zoom”][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”2″ padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ bg_repeat=”repeat” min_height=”0″ anchor=”pricing”][vc_column animation=”swing”][vc_column_text]

CENNIK

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

CENNIK MINUTOWY

[/vc_column_text][vc_empty_space]

PARKOWANIE W DZIEŃ

120 minut
120 minut
 • PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
 • w godz. 7:00 - 17:00
 • Pierwsze 5 min. – bezpłatnie

PARKOWANIE W NOCY

130 minut
130 minut
 • PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK oraz cała SOBOTA i NIEDZIELA
 • w godz. 17:00 - 7:00
 • Pierwsze 5 min. – bezpłatnie

CAŁA DOBA

30doba
30doba
 • Cała Doba
[vc_empty_space][vc_column_text]

ABONAMENT

[/vc_column_text][vc_empty_space]

MIESIĘCZNY

320miesiąc
320miesiąc
 • PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA
 • CAŁA DOBA
 • BRAK LIMITÓW WJAZDÓW i WYJAZDÓW

TYGODNIOWY

110tydzień
110tydzień
 • PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA
 • CAŁA DOBA
 • BRAK LIMITÓW WJAZDÓW i WYJAZDÓW

MIESIĘCZNY NOC

120miesiąc
120miesiąc
 • PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA
 • w godz. 18:00 - 8:00
 • BRAK LIMITÓW WJAZDÓW i WYJAZDÓW
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”2″ padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ bg_repeat=”repeat” min_height=”0″ anchor=”team”][vc_column][vc_tta_accordion style=”flat” color=”black” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Regulamin” tab_id=”1461313014001-6e1abb38-ea96″][vc_column_text]

Obowiązuje od dnia 16 września 2015 r.

Zarządcą Parkingu jest jednostka lokalna „Parking Królewski” z siedzibą w Gdańsku, ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, NIP: 583-27-15-404.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Treść Regulaminu” tab_id=”1461313014200-365ba8ea-07d9″][vc_column_text]

1. Parking czynny jest 24 h przez 7 dni w tygodniu.

2. Poprzez wjazd na teren parkingu Użytkownik pojazdu zawiera z „Parkingiem Królewskim” umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu Użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

3. Najem miejsca parkingowego możliwy jest po uprzednim pobraniu biletu parkingowego z terminalu wjazdowego lub na podstawie wykupionego abonamentu na parkowanie na terenie parkingu. Bilet parkingowy należy zachować, gdyż jest on jedyną podstawą do naliczenia opłaty postojowej przy wyjeździe z parkingu. Pobranie biletu parkingowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty oraz w załączniku do niniejszego regulaminu. Opłatę można uiścić w banknotach i monetach, automat wydaje resztę w monetach.

CENNIK MINUTOWY

Dzień tygodnia

opłata

Poniedziałek – piątek w godz. 7:00-17:00

1zł/20minut

Poniedziałek – piątek w godz. 17:00-7:00

Sobota

Niedziela

Dni ustawowo wolne od pracy

1zł/30minut

Doba (24h)

30zł

Pierwsze 5 min. – bezpłatnie

Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 60 zł.

5. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

6. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla „Parkingu Królewskiego”.

7.  Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.

8. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.

9. Zabrania się: spożywania alkoholu, palenia lub używania otwartego ognia, mycia lub odkurzania pojazdów, dokonywania napraw, wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu. Kierującym w stanie widocznej nietrzeźwości Obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne.

11. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone „Parkingowi Królewskiemu” lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu ponoszą: Użytkownik pojazdu, osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.

12. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Obsługi „Parkingu Królewskiego” o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz do wykonywania poleceń Obsługi parkingu. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.

13. Zarządca „Parkingu Królewskiego” odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników lub zleceniobiorców. Zarządca „Parkingu Królewskiego” nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie oraz za szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia). Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u Obsługi parkingu.

14. Parking jest całodobowy i monitorowany; nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Parking jest oświetlony, ogrodzony i posiada nawierzchnię z kostki brukowej.

15. Abonament jest stałym zobowiązaniem Użytkownika parkingu do wnoszenia opłat za parkowanie pojazdu na terenie parkingu. Aby uzyskać abonament należy złożyć u Obsługi parkingu formularz „Zgłoszenie abonamentu parkingowego”. O przyznaniu abonamentu decyduje Zarządca parkingu. Abonament należy wykupić przed wjazdem na parking zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik pojazdu otrzymuje kartę abonamentową uprawniającą do wjazdu na parking. Zmiana danych abonamentowych wymaga formy pisemnej. Abonament opłaca się w kasie automatycznej. Abonament kończy się w momencie złożenia pisemnej rezygnacji lub nieuiszczenia – zgodnie z cennikiem – opłaty przedłużającej jego ważność. Karta abonamentowa podlega zwrotowi Zarządcy parkingu. Rodzaje abonamentów aktualnie obowiązujących oraz ich cena znajdują się u Obsługi parkingu i w załączniku do niniejszego Regulaminu.

ABONAMENTY

 

Miesięczny

Tygodniowy

Miesięczny w godz. 18:00 – 8:00

Z rezerwacją miejsca

320

110

120

16. Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg cennika.

17. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany pojazd powinien mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu. Zarządca Parkingu ma prawo do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, a także pozostawienia pojazdu w celach innych niż najem miejsca parkingowego. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK  w wysokości przewidzianej w §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.09.2001r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2001r. Nr 106, poz. 1166 z późn. zm.), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

18. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać pisemnie u Obsługi parkingu. Faktury VAT wystawiane są na podstawie paragonu u Obsługi Parkingu.

19. W ramach promocji Parkingu codziennie pierwsze 5 minut, zaś w niedziele w godz. 7:00-14:30 i 16:30-19:30 pierwsze 2h, są bezpłatne.

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

[vc_tta_section title=”Polityka prywatności” tab_id=”1461313014401-6e1abb38-ea98″][vc_column_text]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu Miejsca Parkingowego, PARKING KRÓLEWSKI przetwarza dane osobowe osoby zawierającej Umowę Najmu (Korzystającego z Parkingu) i jest administratorem tych danych osobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. PARKING KRÓLEWSKI może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakimi są w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług, badanie danych statystycznych oraz badanie satysfakcji klienta.
 2. PARKING KRÓLEWSKI przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny, marka pojazdu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.
 3. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu Miejsca Parkingowego są firmy windykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, a także podmioty serwisujące te systemy i urządzenia na których są zainstalowane, banki, a w granicach przewidzianym prawem również podmioty, którym PARKING KRÓLEWSKI zobowiązana jest udostępniać takie dane.
 4. PARKING KRÓLEWSKI dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium, dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym PARKING KRÓLEWSKI możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z Umową Najmu.
 6. Parking Królewski respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 7. a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 8. b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 9. c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 10. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 11. e) prawo do przenoszenia danych
 12. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach PARKING KRÓLEWSKI jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 13. PARKING KRÓLEWSKI realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@parking.gda.pl, a także pisemnie na adres PARKING KRÓLEWSKI z oznaczeniem „dane osobowe”, z tym zastrzeżeniem, że:

– osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłacie w wysokości 50 zł uiszczanej na rachunek bankowy PARKINGU KRÓLEWSKIEGO przed realizacją przez PARKING KRÓLEWSKI złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez PARKING KRÓLEWSKI w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

– osoba ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, a w szczególności dla realizacji Umowy Najmu. Jednakże PARKING KRÓLEWSKI nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 2. b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa

polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,

 1. c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów

statystycznych,

 1. d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– w przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingu własnych produktów i usług lub profilowania, PARKING KRÓLEWSKI uwzględniani taki sprzeciw, jednak dalej będzie przetwarzać dane dalej w celu realizacji Umowy Najmu, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji oraz prowadzenia windykacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 1. Parking Królewski informuje, że osoba, która zawarła Umowę Najmu Miejsca Parkingowego nie podlega decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wobec przetwarzania danych przez PARKING KRÓLEWSKI, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, PARKING KRÓLEWSKI powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem biuro@parking.gda.pl, ewentualnie pisemnie na adres PARKING KRÓLEWSKI.
 4. Korzystający wyraża zgodę na stosowanie na Parkingu monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa i umożliwienia organom państwowym realizacji roszczeń poszczególnych Korzystających wobec innych oraz na przechowywanie nagrań z tego monitoringu przez okres 60 dni. Okres przechowywania może być przedłużony w przypadku, gdy poszkodowany, policja lub sąd wniosą o zabezpieczenie i udostępnienie ich kopii. Kopie nagrań z monitoringu udostępnia się wyłącznie organom ścigania lub sądowi. W takich przypadkach czas ich przechowywania w odpowiedniej części wydłuża się do czasu zakończenia odpowiednich postępowań.

Dane z monitoringu są automatycznie niszczone (nadpisywane kolejnymi nagraniami) w rejestratorze. Administratorem danych monitoringu wizyjnego jest PARKING KRÓLEWSKI z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, a dostęp do danych osobowych posiadają osoby nadzorujące system obsługi sieci sprzedaży biletów. Nasza firma okresowo dokonuje audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Każda nagrana osoba ma prawo wglądu do zapisanych danych w siedzibie PARKING KRÓLEWSKI po wcześniejszym ustaleniu czy dane ze wskazanej lokalizacji, daty i czasu zostały zapisane i nadal są przechowywane.

 1. Dane o parkujących samochodach nie będą gromadzone czy wykorzystywane w celach marketingowych. Osoby wjeżdżające na parking akceptują warunki przetwarzania danych, a informacją dla nich jest regulamin dostępny przy wjeździe.

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

[/vc_tta_accordion][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnRyb2ptaWFzdG8ucGwlMkZ2aWRlbyUyRmVtYmVkJTJGMTI4NzMlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xNCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDExNjIuNzAxNjkyMTUxNjI2JTIxMmQxOC42Mzc3NTU0NzEzMTEzNzIlMjEzZDU0LjM0OTg1MjUxNDkxMTk4JTIxMm0zJTIxMWYwJTIxMmYwJTIxM2YwJTIxM20yJTIxMWkxMDI0JTIxMmk3NjglMjE0ZjEzLjElMjE1ZTAlMjEzbTIlMjExc3BsJTIxMnNwbCUyMTR2MTQ2MTMxNDA5OTIxNyUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjAwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNDUwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJib3JkZXIlM0EwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column el_class=”contact”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”65″ margin_bottom=”-30″ anchor=”Contact”][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Napisz do nas

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”]

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  [vc_empty_space height=”40px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

  Informacje kontaktowe

  [/vc_column_text][vc_empty_space height=”18px”][vc_column_text]Adres:
  ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]Numer telefonu:
  58 690 71 19

  fax. 58 690 71 18[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]Email:
  biuro@parking.gda.pl

  parkingkrolewski@gmail.com[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

  Podgląd z kamer parkingu na żywo

  [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space]

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]

  play-sharp-fill
  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]